Logo of website

Stoic Inspiration

Trzeba ludzi znosić, jeśli nie umie się ich poprawić.


Marek Aureliusz